امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت گازرسانی :

برای ثبت شرکت گازرسانی و انجام لوله کشی گاز و نقشه کشی گاز در ساختمان مراحلی باید صورت بگیرد .  

مراحل ثبت شرکت گازرسانی :

1-ارائه مدرک تحصیلی مرتبط (مدرک لوله کشی گاز درجه یک) و مبحث 17 ساختمان 

2-اخذ جواز 

3-ثبت شرکت (برای به ثبت رسیدن شرکت در نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ارائه کپی مدارک شناسایی و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه الزامی است)

 ثبت شرکت گازرسانی ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار ثبتی نوع درگروه ثبتی شرکتها