امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت واردات و صادرات :

برای ثبت شرکت  واردات و صادرات ( ثبت شرکت بازرگانی ) باید یک شرکت ( سهامی خاص ، مسئولیت محدود و .. ) ثبت نمایید ، که در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت به این موضوع اشاره شده باشد .

در ضمن برای واردات و یا صادرات بخش زیادی از کالا ها داشتن کارت بازرگانی الزامی می باشد ، که بعد از ثبت شرکت می توانید برای دریافت کارت بازرگانی درخواست دهید .

*  خیلی از کالاها نیز نیاز به اخذ مجوز از مراجع و سازمانهای ذیربط دارد مثلا برای واردات دارو شما باید مجوز جداگانه ای از وزارت بهداشت و درمان اخذ نمایید .

ثبت شرکت واردات و صادرات  ، ثبت شرکت بازرگانی، ثبت شرکت رهیار

 

ثبت شرکت رهیار