امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

علامت تجاری :

علائم تجاري صنعتي يا خدماتي . نشانه هايي هستند كه براي معرفي كالاها و محصولات صنعتي و يا خدماتي از لحاظ كيفيت و ضمانت جنس آنها مورد استفادهقرار مي گيرد. اين علائم ممكن است اسامي مركب شامل نقش تصوير و كلمه بوده يا به صورت تفنني (فانتزي) مانند ادكلن عقرب يا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبيل) و بالاخره به شكل علامت تجاري و ترسيمات برچسب اتيكيت و يا آهنگ مخصوص و غيره باشد.

امورثبتی خوردرابه ثبت رهیاربسپارید.

اطمینان شما     مساوی است با     ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت ، تغییرات ، برند، جوازو...

ثبت شرکت رهیار