امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

انتخاب نوع شرکت از شما عزیزان ثبت شرکت با موسسه حقوقی رهیار

نیاز به هر گونه مشاوره در امور ثبت شرکتها میتوانید با موسسه حقوقی رهیار در ارتباط باشید.

ثبت علائم تجاری در کرج،ثبت برند،ثبت شرکت و موسسات در کرج،ثبت شرکت در کرج