امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

موسسه حقوقی رهیار مجری ثبت شرکت در کرج و تهران .ثبت شرکت خود را به کارشناسان حقوقی و اجرایی ما بسپارید.

ثبت موسسه،برند،ثبت شرکت سهامی خاص .ثبت شرکت در استان البرز