امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

ثبت شرکت خود را به موسسه حقوقی رهیار بسپارید.

ثبت شرکت در تهران،ثبت شرکت،ثبت شرکت و برند و تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

رهیارتان هستیم