امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

جواز کسب

امروزه پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب‏وکار از اسناد مهم اقتصادى به شمار مى‏رود؛ سندى که از سوى مراجع ذى صلاح دولتى صادر مى‏شود و دارنده آن مجاز به کسب‏وکار در حرفه‏اى معین خواهد بود.

واگذار کردن پروانه کسب و مانند آن به دیگرى به صورت رایگان یا در مقابل گرفتن عوض به شرط عدم منع قانونى- بنابر تصرح برخى معاصران- جایز است. 

بیع پروانه کسب بنابر قول به اینکه مبیع باید عین باشد نه منفعت، صحیح نیست چنان‏که اجاره دادن آن صحیح نمى‏باشد؛ ازاین‏رو بعضى گفته‏اند:
واگذار کردن پروانه کسب و گرفتن عوض،هبه مشروط به شمار مى‏رود.

 انجام اقداماتی  که برای شما عزیزان وقت گیر بوده و باعث این موضوع خواهد شد که مدت بسیار زیادی از زمان با ارزش کاری خود  را صرف اقدام به دریافت جواز کسب نمایید میتوانید با مراجعه به موسسه حقوقی رهیار که در زمینه ثبت شرکت و موسسات ،تشکیل پرونده مالیاتی و جواز یا پروانه کسب فعالیت دارند بسپارید.

موسسه رهیار ،همیار همیشگی شما

پروانه کسب ،ثبت شرکت تجاری و موسسات ،ثبت در کرج