امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیلهٔ یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

اشخاصی که قصد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج و تهران و استان های دیگر را دارند میتوانند جهت مشاوره و ثبت شرکت خود به موسسه حقوقی رهیار مراجعه فرمایند.

موسسه رهیار پیشرو در ارائه  مشاوره ثبتی و ثبت شرکت ها و موسسات در کرج

مشاوره حقوقی ثبت شرکت،ثبت شرکت ،ثبت برند در کرج وتهران ،