امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

تشکیل پرونده مالیاتی .دریافت کد اقتصادی

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شرکت ها باید اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی و در نهایت ارائه اظهار نامه مالیاتی به اداره مالیات گردند.

کد اقتصادی در واقع یک کد مادر و لازم است که باید برای برخی امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، از طرفی برای اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک برای شرکت باید در اختیار داشت.

موسسه حقوقی رهیار با توجه به تجربه و فعالیت کاری موفق در تشکیل پروندهای مالیاتی و دریافت کد اقتصادی  و ارائه اظهار نامه مالیاتی شرکت ها به اداره مالیات در مدت زمانی اندک باز هم افتخاری دیگر در ارائه خدمات حقوقی و ثبتی برای خودبر گزید.

شرکت هایی که قصد تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی مختص به شرکت خود را دارند با مراجعه به موسسه رهیار از خدمات حقوقی و ثبتی این موسسه بهره مند گردید.

دریافت کد اقتصادی =بهره مند شدن از بسیاری از مزایای مرتبط به شرکت های تجاری و غیر تجاری.

موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند رهیار ،تشکیل پرونده مالیاتی در کرج،دریافت کد اقتصادی در کرج،