امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

رتبه بندی شرکت

بسیاری از شرکت های که در زمینه های پیمانکاری فعالیت دارند و به ثبت رسیده اندجهت عقد قرار داد با ارگانها جهت همکاری به طور مثال شهرداری نیاز به رتبه 5 پیمانکاری را دارند.

در رتبه بندی 5 شرکت ها سقف درآمد شرکت به چه میزان باشد آنچنان مهم نیست.

برای رتبه بندی شرکت نیاز به یک سری شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می باشد .عزیزانی که قصد رتبه بندی شرکت خود را دارند با مراجعه به موسسه حقوقی رهیار از ارائه مشاوره کارشناسان مجرب ما بهره مند گردند.

رتبه بندی شرکت ها به دو حالت تک رشته و دورشته انجام می گیرد . موسسه رهیار تمام اطلاعات مورد نیاز  اشخاص را جهت رتبه بندی شرکت به واسطه دارا بودن کادری مجرب از مشاوران و کارشناسان حقوقی در اختیار شما سروران گرامی قرار می دهد.

رتبه بندی شرکت در کرج ،رهیار مجری رتبه بندی شرکت ها در کرج ،موسسه حقوقی رهیار