امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

آدرس ثبت شرکتهای استان البرز

 

 با توجه به راه اندازی سامانه ثبت شرکت دیگر نیاز به مراجعه در واحد ثبت شرکتهای استان البرز شهر کرج نمیباشد.شما میتوانید کلیه فرایند اجرایی پرونده خود را در آدرس سامانه ثبت شرکتها انجام دهید.

متقاضیان گرامی که قصد ثبت شرکت یا تغییرات شرکت  وانجام صورت جلسات را دارند به آدرس کرج بین میدان شاه عباسی و میدان  توحید جنب بانک سامان بن بست  تبریزی مجتمع اداری امیر طبقه سوم واحد 7 مراجعه نمایند .یا با شماره تلفن 02632400680 تماس حاصل فرمایید.

 

موسسه ثبت شرکت رهیار ، همیار همیشگی شما

آدرس ثبت شرکتهای استان البرز.آدرس ثبت شرکت.آدرس ثبت شرکت رهیار در کرج و تهران