امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

مراحل تاسیس موسسه آموزشی ، ثبت موسسه آموزشی در کرج

 

اگر قصد دارید که یک موسسه آموزشی تاسیس نمایید ، ابتدا بایستی یک موسسه تاسیس نمایید .

سپس بایستی مجوز فعالیت آموزشی تان را به نسبت موضوع از ارگان مربوطه اخذ نمایید ،

ارگان های مربوط می توانند : سازمان آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، و یا وزارت فرهنگ و ارشاد باشد .

 

مراحل تاسیس موسسه آموزشی ، ثبت موسسه آموزشی در کرج ، ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکتها در کرج