امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

- موسسه حقوقی دیاکو

- وکیل در کرج ، دفتر وکالت در کرج

اقامه و پیگیری و دفاع  از دعاوی در زمینه های :
دعاوی کیفری
امور حسبی ( ارث و وصیت )
حقوق و تجارت
دعاوی خانوادگی
دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی
دعاوی اجاره استجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول
دارایی و شهرداری
ثبت شرکتها
شهرداری و ثبت
قرارداد ها
امور سجلی و شناسنامه

کلید واژه ها : وکیل در کرج ، وکیل خانم در کرج ، وکیل آقا در کرج ، وکیل ، وکیل آقا در کرج ، وکیل دادگستری در کرج ، وکیل دیه در کرج ، دفتر وکالت در کرج ، وکیل خوب در کرج ، وکیل پایه یک در کرج ، وکیل ، وکیل طلاق در کرج