امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

گرید چیست

گرید به این معناست که سازمان های دولتی اجازه ندارند با شرکت های بدون رتبه پروژه ای انجام دهند.

 گرید بندی شرکتها یک نوع مقیاس برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران و مدیران شرکتها در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران است که در این زمینه پنج نوع گرید داریم:

- گرید پیمانکاری

 - گرید مشاوران

 - گرید انبوه سازان

 - گرید شرکت‎ها‎‎ی EPC

 - گرید شرکت‎ها‎‎ی انفورماتیک

 

شرایط اخذ گرید

از اولین ارکان رتبه بندی، این است که شرکت باید توسط سازمان ثبت ، به ثبت رسیده باشد.همچنین شرکت ها باید شرایط و امتیازات لازم را برای تعیین صلاحیت داشته باشند.نداشتن سوءپیشینه شرکت از الزامات می باشد.مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.

سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره بر اساس جداول 1-7 آیین نامه الزامی است.

امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآرو فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می‎‎گردد.