امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

رتبه بندی مشاوران 

رتبه بندی شاخصی جهت تشخیص صلاحیت شرکت ها است. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به قراردادها و نفرات امتیاز آور  دارای رتبه 1 تا 3 هستند. 

از جمله خدمات مؤسسه حقوقی رهیار دریافت رتبه شرکت های مشاور است.  خدمات مجموعه حقوقی رهیار در زمینه تکمیل پرونده مشاوران و دریافت رتبه از معاونت برنامه ریزی و راهبردی است . 

کلید واژه ها : رتبه بندی مشاوران، رتبه بندی شرکت ها ، رتبه بندی شرکت در کرج ، اخذ رتبه و گرید پیمانکاران در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت