امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

اخذ پلمپ دفاتر در کرج :

 هر شرکت و یا موسسه ای که در استان البرز و کرج ثبت شده است ، بایستی قبل از شروع و آغاز هر سال ( پایان اسفند سال قبل ) دفاتر مالی و حسابداری پلمپ شده و قانونی خود را دریافت کنند .

نکته : حتی شرکت هایی که غیر فعال می باشند نیز بایستی دفاتر پلمپ شده مالی شان را تهیه نمایند .

ما می توانیم در سریع ترین زمان ممکن و کمترین رفت و آمد کلیه مراحل دریافت پلمپ دفاتر تجاری در کرج را برایتان انجام دهیم .

 

  • کلیدواژه های مرتبط با موضوع پلمپ دفاتر تجاری در کرج :

پلمپ دفاتر در کرج ، اخذ پلمپ دفاتر در کرج ، دریافت پلمپ دفاتر در کرج ، مراحل پلمپ دفاتر در کرج ، ثبت نام پلمپ دفاتر در کرج ، دفاتر پلمپ مالی و حسابداری ، دفاتر مالی قانونی شرکت ها ، آدرس محل تهیه پلمپ دفتر حسابداری و مالی شرکتها در کرج .

 

  • مطالب مفید و مرتبط :

دفاتر ثبت شرکت

دفاتر پلمپ

پلمپ دفاتر در کرج

 

 رهیار تان هستیم 

ثبت شرکت در کرج ، دریافت دفتر پلمپ شده شرکتها در کرج