امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 

رتبه بندی معیاری برای تشخیص سطح توانمندی شرکت ها است که متولی صدور آن معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

متقاضیان عزیز برای آگاهی بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت ها با کارشناسان متخصص مؤسسه حقوقی رهیار در ارتباط باشید. 

 

کلید واژه ها : جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت