امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود 

چه زمانی شرکت با مسئولیت محدود منحل می گردد؟

-اگر موضوع فعالیت شرکت غیرقابل انجام باشد.

-زمانیکه مدت فعالیت شرکت به اتمام برسد.

-به هنگام ورشکستگی شرکت 

-تصمیم به انحلال شرکت توسط کلیه شرکا 

چنانچه بنا به هردلیلی مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت گیرد صورت جلسه ای تنظیم شده و توسط کلیه شرکا امضا خواهد شد. 

جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص انحلال شرکت ها و تنظیم صورت جلسه به کارشناسان مجرب مجموعه حقوقی رهیار مراجعه نمایید.

 

کلید واژه ها : صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود ، صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود در کرج ، ثبت شرکت در کرج،  ثبت شرکت