امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

عضویت کارت بازرگانی 

از نظر کاربردی برای انجام هرگونه فعالیت وارداتی و صادراتی کارت بازرگانی لازم است.

کارت عضویت برای افراد یا شرکت هایی که در امور حمل و نقل فعالیت دارند و خدماتی که از طریق اتاق ها در اختیار اعضا قرار می گیرد ،کاربرد دارد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط و مدارک لازم جهت عضویت کارت بازرگانی با کادر مجرب و باتجربه مؤسسه حقوقی رهیار در ارتباط باشید. 

 

کلید واژه ها : عضویت کارت بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت