امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

پیگیری پذیرش ثبت شرکت 

کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها در سامانه اداره ثبت شرکت انجام می گیرد. پس از ثبت نام اولیه و تأیید نام شرکت کلیه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود سپس پیگیری های لازم از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می گیرد و امکان بروز  سه وضعیت وجود دارد:

1-رد پرونده 

2-نقص پرونده 

3-صدور آگهی

جهت اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه ثبت شرکت و چگونگی استعلام پذیرش ثبت شرکت به کارشناسان مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه فرمایید.

 

کلید واژه ها : پیگیری پذیرش ثبت شرکت، پیگیری پذیرش ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت