امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

کارت بازرگانی در کرج

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت داشتن شرایط لازم می توانند جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند. 

شرایط دریافت کارت بازرگانی 

-داشتن مدرک تحصیلی مرتبط

-3 سال مالیات پرداخت کرده باشد.

-3سال سابقه بیمه در یک شرکت بازرگانی داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد مدارک و هزینه  لازم برای اخذ کارت بازرگانی به مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه فرمایید.

 

کلید واژه ها : کارت بازرگانی درکرج، اخذ کارت بازرگانی،  ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت