امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی 

براساس نوع عضویت ، شرکت های تعاونی  به دو دسته خاص و عام طبقه بندی شده اند . 

موضوع فعالیت شرکت و تعداد اعضا اولیه به هنگام ثبت شرکت باید تعیین گردد . شرکت های تعاونی با اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تأسیس هستند . 

مدارک لازم برای ثبت این نوع شرکت ها :

-اساسنامه شرکت

-آدرس و مشخصات اعضا و سهامداران

-لیست بازرسان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

-مجوز از اداره تعاون شهرستان مربوطه 

 

کلید واژه ها : مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت