امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص

ازجمله  وظایف روزنامه رسمی ،چاپ آگهی های قانونی نظیر آگهی ثبت و تأسیس شرکت ها و ثبت برند است . روزنامه رسمی، سندی از قوانین و امور با اهمیت کشور است و انتشار مواردی که عنوان شد ، موجب رسمیت پیدا کردن آن ها می شود . 

متقاضیان می توانند استعلام در زمینه شرکت های به ثبت رسیده را از طریق روزنامه رسمی پیگیری نمایند، همچنین بعد از ثبت شرکت و اخذ شماره ثبت می توانند آگهی ثبت و تأسیس شرکت خود را در روزنامه رسمی درج نمایند . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص و هزینه روزنامه رسمی به کارشناسان مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه فرمایید. 

کلید واژه ها : روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص ، روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص درکرج ، ثبت شرکت درکرج