امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

انحلال شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی به هر دلیلی که قابل فبول باشد ممکن است منحل شوند.

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجرب مؤسسه حقوقی رهیار در ارتباط باشید.

کلید واژه ها : انحلال شرکت تعاونی، انحلال شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج