امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 

کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالاهای مجاز است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی عبارت است از:

-دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها 

-گواهی عدم سوء پیشینه 

-مدرک تحصیلی 

-کپی مدارک شناسایی

-سند مالکیت شش دانگ و یا اجاره نامه محضری

کلید واژه ها : کارت بازرگانی اشخاص حقیقی، اخذ کارت بازرگانی حقیقی درکرج، ثبت شرکت درکرج