امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

سرمایه شرکت مسئولیت محدود 

شرکت های مسئولیت محدود نسبت به دیگر شرکت ها از مقررات کمتری برخوردار هستند به همین خاطر بیشترین آمار به ثبت رسیدن را دارند. 

 در این نوع شرکت ها، شرکا تاجر نبوده و مستقیما مسئولیتی در امور شرکت ندارند.

در شرکت های مسئولیت محدود سهم الشرکه شرکا آزادانه قابل معامله نیست .  

حداقل سرمایه جهت تشکیل این شرکت ها یک میلیون ریال است و سرمایه به صورت اعلامی است. 

متقاضیان عزیز جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت انواع شرکت ها، شرایط و مدارک مورد نیاز با وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی رهیار درارتباط باشید. 

کلید واژه ها : سرمایه شرکت مسئولیت محدود، شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج