امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

قوانین مالیاتی شرکت مسئولیت محدود

براساس قانون تجارت افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. 

شرکت ها از جمله شرکت های مسئولیت محدود باید در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی و دفاتر پلمپ خود را به اداره دارایی تحویل دهند در غیر این صورت باید جریمه پرداخت نمایند. 

اطلاعات تکمیلی در خصوص قوانین مالیاتی شرکت ها و سایر امور مربوط به ثبت انواع شرکت ها را به کارشناسان مجرب مؤسسه حقوقی رهیار واگذار نمایید.  

کلید واژه ها : قوانین مالیاتی شرکت مسئولیت محدود، مالیات شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج