امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

درشرکت با مسئولیت محدود سرمایه به قطعات سهام تقسیم نمی شود و تعهد شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است. 

در این نوع شرکت ها هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است.مدیران شرکت ها می توانند خارج از شرکت باشند و مدت فعالیت آن ها نامحدود است.

در این قبیل شرکت ها امکان خروج شریک از شرکت وجود دارد و تصمیات لازم در این خصوص در مجمع عمومی اتخاذ می شود. شخصی که سهم خود را از شرکت دریافت می کند دیگر هیچ حق و حقوقی در شرکت ندارد. 

کارشناسان مؤسسه حقوقی رهیار با مهارت کافی، صورت جلسات شرکت شما را با بهترین کیفیت تنظیم خواهند کرد.

کلید واژه ها :  خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود، تغییرات شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج