امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

انحلال شرکت تضامنی 

مانند هر شرکت دیگر، شرکت های تضامنی ممکن است بنا به شرایطی منحل و به سرانجام خود برسند.  قواعد خاصی در قانون تجارت برای شرکت های تضامنی در نظر گرفته شده است:

1-انحلال شرکت با موافقت کلیه شرکا امکانپذیر است پس نمی توان انحلال را به مدیران شرکت ها واگذار کرد.

2-انحلال به دلیل ورشکستگی یکی از شرکا که به آن انحلال قهری گویند و نیاز به حکم قضایی دارد.

3-چنانچه شرکا بنا به دلایل موجه متقاضی انحلال شرکت باشند و درخواست خود را به دادگاه اعلام نمایند.

4-فسخ یکی از شرکا می تواند منجر به انحلال شرکت شود.

کلید واژه ها : انحلال شرکت تضامنی، انحلال شرکت، ثبت شرکت درکرج