امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود 

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

از جمله صورت جلسات شرکت مسئولیت محدود که برای آن مجمع عمومی تشکیل می گردد، نقل و انتقال سهم الشرکه است. که در آن نام و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا، نام و مبلغ سهم الشرکه شخص انتقال دهنده، نام و نشانی شخصی که سهم به او داده شده و .... قید می شود . همچنین در صورت جلسه قید می شود که شخصی که سهم خود را انتقال داده دیگر هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. در نهایت به یکی از شرکا و  یا وکیل شرکت وکالت داده می شود و با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت صورت جلسه اقدامات لازم را انجام می دهد.  

کلید واژه ها : صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، ثبت شرکت درکرج