امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

تعداد اعضا برای ثبت شرکت 

تعداد اعضا برای ثبت شرکت

با توجه به نوع شرکت، شرایط ، قوانین و همچنین تعداد اعضا جهت ثبت شرکت متفاوت است. در این مطلب به تعداد اعضا برای به ثبت رسیدن انواع شرکت ها اشاره شده است:

1)تعداد اعضای شرکت سهامی خاص نباید از 5 نفر کمتر باشد.

2)تعداد اعضای شرکت سهامی عام نباید از 3 نفر کمتر باشد.

3)تعداد اعضا در زمان تأسیس شرکت تعاونی، دست کم 7 نفر است.

4)حداقل تعداد اعضا شرکت با مسئولیت محدود، 2نفر است. 

کلید واژه ها: تعداد اعضا برای ثبت شرکت، تعداد نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت، ثبت شرکت درکرج