امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

کاربردهای علامت تجاری 

علامت تجاری را می توان برای رشته های مختلف محصولات شرکت به کار برد . درواقع می توان برای معرفی هر محصول از یک علامت تجاری استفاده نمود . ثبت علامت تجاری ضامن حمایت علامت است . 

علامت تجاری حق انحصاری برای مالک فراهم می سازد به صورتیکه از توزیع کالاهای مشابه توسط دیگران جلوگیری می کند . 

بنابراین شرکت ها علاوه بر نام تجاری باید علامت تجاری را نیز در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسانند . برخلاف علامت تجاری ، چنانچه نام تجاری ثبت نشود ، باز هم قابل حمایت است . 

کلید واژه ها : کاربردهای علامت تجاری، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت درکرج