امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی 

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی حقوقی : 

-فتوکپی و اصل اساسنامه شرکت 

-گواهی گمرک 

-روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت 

-شناسه ملی شرکت 

-فیش واریزی به نام اتاق بازرگانی 

-کپی برابر اصل سند تجارتخانه و یا اجاره نامه 

-وکالت نامه رسمی وکیل 

لازم به ذکر است ، تنها مدیرعامل شرکت می تواند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید و برای هر واحد ملکی تنها یک کارت بازرگانی قابل اخذ است . 

کلید واژه ها : مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی ، مدارک اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت درکرج