امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص 

ٌورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

شرکت ها از جمله شرکت های سهامی خاص به دلایل مختلف ممکن است تصمیم بگیرند به فعالیت خود خاتمه دهند که درنتیجه شرکت در حالت تصفیه قرار می گیرد .

 به هنگام تنظیم صورت جلسه انحلال شرکت ،آخرین روزنامه رسمی شرکت مبنی بر انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه ، فتوکپی مدارک شناسایی مدیران ، لیست مشخصات سهامداران حاضر در جلسه به همراه امضا آن ها نیز باید به صورت جلسه پیوست شود .  

کادر مجرب مؤسسه حقوقی رهیار هرگونه خدمات ثبت شرکت شما متقاضی عزیز را در کمترین زمان ممکن انجام خواهند داد . 

 کلیدواژه ها :  صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص ، انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج