امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت تعاونی 

مدت زمان ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی از جمله شرکت های هستند که متقاضی برای ثبت آن باید به اداره تعاونی مراجعه نماید . 

شرکت های تعاونی تولیدی شرکت هایی هستند که فعالیت آن ها در زمینه کشاورزی ، عمران و ... است اما شرکت های تعاونی توزیعی شرکت هایی هستند که فعالیت آن ها در زمینه خدمات و مسکن و .... است . 

به هنگام اقدام به ثبت شرکت تعاونی ، اگر تمام مدارک مورد نیاز برای ثبت آماده باشد و مجوز از اداره تعاون دریافت شده باشد ، حدودا یک ماه کاری مراحل ثبت شرکت به طول می انجامد . 

کلید واژه ها : مدت زمان لازم برای ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت درکرج