امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

مالیات شرکت سهامی خاص 

مالیات شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص از اعتبار زیادی برخوردار هستند. در کنار مزایای بی شمار این شرکت ها مانند محدودیت مسئولیت سهامداران ، شروع با سرمایه کم و .... که اعتبار این شرکت ها را چند برابر ساخته است ، شرکت های سهامی خاص دارای معایبی نیز هستند اگر اظهارنامه مالیاتی در زمان تعیین شده ، تهیه نشود و مالیات پرداخت نگردد ، مشمول جریمه علی الرأس خواهند شد . 

برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای مجرب مؤسسه حقوقی رهیار درارتباط باشید . 

کلید واژه ها : مالیات شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج