امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

 نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 

نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

قوانین آیین نامه برای تعیین توانمندی و رتبه بندی این دسته از پیمانکاران است : 

1)اشخاص حقیقی و حقوقی که خواهان کار در ایران هستند 

2)اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای کار در خارج از کشور به تسهیلات دولتی نیازمند هستند .

3)اشخاص حقوقی خارجی خواهان کار در ایران 

گواهی صلاحیت پیمانکاران و دادن امتیاز یا رتبه به این شرکت ها براساس قوانین و در صورت دارا بودن شرایطی که مدنظر سازمان فنی و عمرانی  است، صادر می گردد . 

کلید واژه ها : نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی پیمانکاران ، ثبت شرکت در کرج