امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت های سهامی عام 

 

ثبت شرکت سهامی عام

در صورتیکه مؤسسان شرکت و پذیره نویسان متعهد شوند که تمامی سرمایه شرکت را پرداخت نمایند، شرکت سهامی عام تشکیل می گردد . جنبه مثبت شرکت سهامی عام مشارکت عمومی در تأمین سرمایه شرکت است . 

 جنبه های مثبت دیگر شرکت سهامی عام عبارت است از : 

1)نقل و انتقال سهام به سادگی امکانپذیر است .

2)مسئولیت سهامداران محدود 

3)تأمین سرمایه از راه انتشار اوراق سهام 

 

کلید واژه ها : ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت سهامی