امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت و اخذ گرید 

ثبت شرکت و اخذ گرید

 

خدمات ثبت شرکت ها شامل : 

-ثبت انواع شرکت ها 

-بررسی ثبت شرکت سهامی خاص و عام 

-بررسی ثبت شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 

-بررسی ثبت مؤسسات 

رتبه بندی معیاری برای ارزیابی صلاحیت شرکت هایی است که قصد شرکت در مناقصات دولتی را دارند . 

کلید واژه ها : ثبت شرکت و اخذ گرید ، ثبت شرکت در کرج ، اخذ گرید