امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص


بر اساس قانون تجارت حقوق ناشی ا ز مالکیت سهام به حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم شده است .
حقوق مالی شامل :
1)    حق سهیم شدن در سود شرکت
2)    حق اولویت در خرید سهام جدید
 شما عزیزان برای اطلاعات تکمیلی می توانید به مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه نمایید .
کلید واژه ها : حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص ، سهامداران شرکت سهامی ،  ثبت شرکت در کرج