امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

راهنمای ثبت شرکت تضامنی

-    جهت تأسیس شرکت تضامنی نیاز به توافق 2 یا چند نفر است .
-    توسط یک مدیر عامل اداره می شود.
-    هیئت مدیره الزامی نیست .
و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت تضامنی :
-    عقد قرارداد
-    تهیه مدارک و امضای اساسنامه و دیگر فرم ها
-    انجام مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
گذار واژه ها : راهنمای ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت تضامنی ،  ثبت شرکت در کرج