امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

معاونت فنی و عمرانی ، شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکاری تقسیم بندی کرده است که هر کدام شرایط و رتبه بندی خاص خود را دارد . ملاک اصلی برای ارتقا رتبه از پایه 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری :
1-    مبلغ پروژه های انجام شده توسط شرکت
2-    تعداد نیروی فنی شرکت
3-    اظهارنامه مالیاتی که واجد شرایط باشد.
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، شرایط رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج