امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

شرایط انحلال شرکت سهامی عام

جهت انجام پروژه های بزرگ عمرانی، صتعتی و .... تأسیس شرکت های بزرگ الزامی است . در شرکت های سهامی عام ، سرمایه ای اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود . شرکت های سهامی به دلایل زیر دچار انحلال می شوند :
الف ) از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت
ب) منقضی شدن مدت شرکت
ج) از بین رفتن موضوع شرکت
 و ............................
گذار واژه ها : شرایط انحلال شرکت سهامی عام ، انحلال شرکت های سهامی ، ثبت شرکت در البرز