امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

فرم تمدید کارت بازرگانی


کارت بازرگانی به دو صورت حقوقی و حقیقی قابل صدور است . براساس اینکه کارت بازرگانی حقیقی است یا حقوقی ، مدارک و فرم های تمدید کارت بازرگانی متفاوت است .کارشناسان مؤسسه حقوقی دیاکو پاسخگوی تمام سؤالات شما عزیزان در خصوص امور ثبت شرکت ، ثبت برند ، صدور و تمدید کارت بازرگانی هستند .
گذار واژه ها : فرم تمدید کارت بازرگانی ، قوانین کارت بازرگانی ،  ثبت شرکت در کرج