امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

طریقه ثبت شرکت خدماتی :

ثبت شرکت رهیار

 

طریقه ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

1 : وجود حداقل 2 نفراعضا

2 : داشتن سرمایه اولیه حداقل 100,000 تومان

طریقه ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص 

1 : حداقل 3 نفرعضو + 2 نفربازرس ( بازرسین نبایدازاعضا باشند)

2 : حداقل سرمایه 100000 تومان

3 : حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود

برای اطلاعات بیشتر و بهتر با ثبت شرکت رهیار تماس بگیرد که دارای کادری مجرب در امور ثبتی میباشد.

طریقه ثبت شرکت سهامی خاص ، طریقه ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، طریقه ثبت شرکت خدماتی ، ثبت شرکت رهیار ،  ثبت شرکت درکرج

ثبت شرکت رهیار