امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

طریقه ثبت شرکت سهامی خاص :

ثبت شرکت رهیار

 

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل 3 نفر سهامدارو 2 نفر بازرس باشد و حداقل 35 % سرمایه شرکت درحساب شرکتی که درشرف تاسیس هست بایدبلوک کرد.

برای اطلاع از طریقه ثبت شرکت سهامی و مراحل و شرایط آن می توانید با ثبت شرکت رهیار تماس و با کارشناسان ثبتی مشاوره کرده و راهنمایی بخواهبد..

ثبت شرکت ، ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت ومراحل آن ، طریقه ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج

ثبت شرکت رهیار