امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص :

ثبت شرکت رهیار

مرحله اول :

1 : کپی شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضا وسهامداران

2 : گواهی عدم سوء پیشینه افراد

مرحله دوم :

1 :انتخاب چهارنام پیشنهادی برای شرکت

2 : 35 % اولیه شرکت بایدبه نام شرکت نزدبانک بلوکه شود

و....

برای راهنمایی بیشتر وبهتر می توانید باثبت شرکت رهیار تماس و از مشاوره رایگان آن بهره مند شوید..

 ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت ، راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت رهیار