امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

روزنامه رسمی ثبت شرکت :

ثبت شرکت رهیار

 

چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی به تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه ها و مصوبات هیئت دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکتها و علائم تجاری و  … از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد.

برابر ماده دوم قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

جهت هر گونه سوال وثبت شرکت  روزنامه رسمی با مشاوران حقوقی وثبتی شرکت رهیار تماس حاصل فرمایید.

رونامه رسمی ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، روزنامه رسمی ، ثبت شرکت رهیار، ثبت شرکت درکرج

 

ثبت شرکت رهیار