امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری :

ثبت شرکت رهیار

 

آیا میدانید شرایط و ضوابط ثبت شرکتها چگونه هست ؟  آیا اطلاعی دارید ؟  آیامیخواهید اطلاعات خود را بالا ببرید ؟

ثبت شرکت رهیار اماده اطلاع رسانی در امور ثبتی برای شماست .

برای ثبت شرکت  پیمانکاری  موارد و شرایط خاصی وجود دارد:

1 : داشتن دومهندس

2 : دارا بودن بیمه برای مهندسین حداقل سه سال 

و....

ثبت شرکت مشاوره ، ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت فنی مهندسی ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت رتبه بندی

 

 گروه ثبتی ، ثبت شرکت رهیار