امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت خارجی درایران :

ثبت شرکت رهیار

برا ی ثبت شرکت خارجی درایران ارائه مدارک ذیل الزامی است :

1 : اظهارنامه ثبت

2:اساسنامه شرکت

3 : اختیارنامه عمده شرکت در ایران

4 :  داشتن مجوز از یکی از ادارات دولتی

لازم بذکراست اظهرنامه ثبت شرکت بایدبه فارسی نوشته و نام کامل شرکت ، نوع شرکت ، مرکزاصلی شرکت ، آدرس دقیق آن ، تابعیت شرکت باید قید شود.

برای اطلاعات بیشتر و بهتر و کاملتر میتوانید با ثبت شرکت رهیارتماس گرفته  و از مشاوره رایگان این شرکت بهره مندشوید .

ثبت شرکت رهیار، ثبت شرکت خارجی درایران ، ثبت شرکت ایرانی در خارج از ایران ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار